Η DIMSTEL αποδεικνύει έμπρακτα και σε κάθε ευκαιρία την περιβαλλοντική της συνείδηση τόσο με ανεξάρτητες πρωτοβουλίες όσο και με την επιχειρησιακή της δραστηριότητα.

Στην DIMSTEL, έχουμε βαθιά επίγνωση της σημασίας του περιβάλλοντος και δεσμευόμαστε να δραστηριοποιούμαστε με τρόπο που να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον.

Σεβόμαστε το περιβάλλον στις διάφορες φάσεις της παραγωγής μας. Αρχικά, προτιμούμε τη χρήση υλικών και πρώτων υλών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα. Προσέχουμε να επιλέγουμε υλικά που έχουν χαμηλή εκπομπή παραγώγων, είναι ανακυκλώσιμα ή μπορούν να ανακυκλωθούν μετά τη λήξη της ζωής τους.

Επιπλέον, στον τομέα της ενέργειας, προσαρμόζουμε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών. Χρησιμοποιούμε αποδοτικά συστήματα φωτισμού και θέρμανσης, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου είναι εφικτό.

Επιπλέον, εφαρμόζουμε μια αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων, προωθώντας την ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Συνολικά, ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αξιών μας και διασφαλίζουμε ότι η παραγωγή μας πραγματοποιείται με συνείδηση και αναλαμβάνοντας την ευθύνη μας έναντι του περιβάλλοντος και των μελλοντικών γενεών.

.jpg