Πρώτες Ύλες

Τα συστατικά για ένα πετυχημένο όνειρο είναι φαντασία, φαντασία, φαντασία και ένα όμορφο τέλος.

Τα συστατικά για ένα πετυχημένο στρώμα είναι η τεχνολογία, η τεχνογνωσία, το μεράκι και φυσικά οι κορυφαίες πρώτες ύλες!