Το προφίλ της Dimstel

Όλοι ονειρεύονται την επιτυχία και τη διάκριση, αλλά καμιά φορά το μόνο που χρειάζεται είναι να την ονειρευτούν οι κατάλληλοι άνθρωποι...

Έτσι, στις αρχές του 2011, μια ελληνική επιχειρηματική οικογένεια από την Ήπειρο, ανέλαβε ένα φιλόδοξο εγχείρημα, την ίδρυση της DIMSTEL, μιας ελληνικής εταιρείας παραγωγής στρωμάτων και προϊόντων ύπνου. Αυτό όμως που ουσιαστικά έκανε και κάνει τη διαφορά, είναι τα δεδομένα και οι υψηλοί στόχοι που τέθηκαν, η επίτευξη των οποίων αποτέλεσε μονόδρομο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο με έδρα τα Ιωάννινα, επιφάνειας 7.000 τ.μ., στο οποίο τηρούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής και ελέγχου ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, φροντίζοντας τα προϊόντα να παραμένουν καθαρά, μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, διαθέτουμε τον πιο προηγμένο τεχνολογικά μηχανολογικό εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία, που αφορά σε όλα τα προϊόντα, στη μελέτη, στον τρόπο κατασκευή τους και στην επιλογή των υλικών, ανάλογα με την κάθε κατηγορία και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψουν.

Βεβαίως, αυτό που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη και χαρακτηριστική αξία, για την οποία αγωνιζόμαστε καθημερινά, είναι η διαφάνεια και η ειλικρίνεια προς εσάς και τους συνεργάτες μας, καθώς και ο σεβασμός τόσο προς τον καταναλωτή όσο και προς τα προϊόντα που σας προσφέρουμε.