Οικονομικά Στοιχεία

Δείτε τους ισολογισμούς της DIMSTEL STROM ΑΕΒΕ:

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2014

Μέγεθος: 80 KB
Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2013

Μέγεθος: 323 KB
Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2012

Μέγεθος: 82 KB
Ισολογισμός 2011

Ισολογισμός 2011

Μέγεθος: 81 KB